Project

Internationale projecten

Werk met impact voor en door waterbedrijven

buitenland

Honderden medewerkers van waterbedrijven zetten zich in voor verbeterde toegang tot waterdiensten, voornamelijk in gebieden met lage inkomens. En ook jij kunt binnen jouw vakgebied impact maken, waarmee je honderdduizenden mensen helpt in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Brabant Water zet zich namelijk in voor het gezonder, weerbaarder en sterker maken van lokale waterbedrijven in lage-inkomenslanden.

Internationale drinkwaterpartner

Niet voor iedereen is schoon drinkwater een vanzelfsprekendheid. In sommige landen is het een uitdaging dorpen te voorzien van drinkwater uit de kraan. Wereldwijd is de vraag naar professionals op het gebied van drinkwater groot. VEI (Vitens Evides International) voorziet in deze wereldwijde behoefte en implementeert WOP’s met water operators over de hele wereld. De belangrijkste missie is het bereiken van universele en duurzame toegang tot water en sanitatie. Vanuit de mvo-gedachte is Brabant Water de samenwerking met VEI aangegaan en inmiddels 1 van de 7 drinkwaterpartners die VEI kent.

internationaal

Kennisdeling

Hoe wij ons inzetten om drinkwaterbedrijven gezonder, weerbaarder en sterker te maken? Door onze kennis en kunde in te zetten op korte of lange missies. En de missies waar wij aan bijdragen gaan over de dagelijkse gang van zaken op het gebied van productie en distributie van water en technische kennis. Je kunt daarbij denken aan pompvraagstukken, investeringsplannen of uitdagingen op het public relations-vlak. Na het inventariseren van de behoefte stellen wij intern een vacature op waar jij als specialist op kunt reageren.

“Mijn missie naar waterbedrijf Moruwasa in Tanzania bestond uit het inventariseren van 2 waterproductiebedrijven. Mijn hoofdconclusie is dat de 2 waterproductiebedrijven optimaal worden bedreven en redelijke kwaliteit drinkwater produceren. Het probleem is het tekort aan water en de vertraging van de geplande uitbreidingen van de zuiveringen. Daarom stelde ik voor het waterverlies (12% = 1 miljoen m3 water) van de waterzuivering terug te winnen tot drinkwater. Hiervoor was veel draagvlak, mede door een relatief lage investering en korte terugverdientijd. Een leerzame en inspirerende missie met gemotiveerde medewerkers van Moruwasa.” Stephan van de Wetering

Van vacature tot sprong in het diepe

Als drinkwaterpartner dragen wij graag bij aan de bijzondere internationale missies. Een mooi voorbeeld van een missie was de vacature voor het SWSH-project in Ethiopië. Dit project had als doel de lokale waterleidingmonteurs te begeleiden met het inmeten van het waterleidingnetwerk. Een van onze specialisten reisde af naar Ethiopië om kennis van GPS-inmeetapparatuur en het Q-GIS-systeem over te dragen. En daar bleef het niet bij. Tijdens de missie ontdekten wij ook dat de GPS-tekeningen te grof waren om gedetailleerde constructietekeningen van te maken. Hiervoor ontwikkelden we een werkwijze die dit probleem oplost. Deze missie leidde tot veel inzichten.

''Dit project heeft als doel de lokale waterleidingmonteurs te begeleiden met het inmeten van het waterleidingnetwerk.
Dit word gedaan door middel van kennisoverdracht van GPS inmeetapparatuur en het Q-GIS systeem. Mijn teamcoach, Theo Hiemstra, attendeerde me op deze openstaande vacature. Ik houd van een avontuur, dus heb ik me meteen aangemeld.  Jacco Louwers op reis in 
Ethiopië.

Lees meer over de reis van Jacco 

buitenland

Ook een impactvolle baan waarin jij bij kunt dragen in een van de internationale missies?

Ontdek onze vacatures