Project

Vernieuwen waterproductiebedrijf

Eindhoven

ontwerp
'Watertransitie? Wij bouwen voor een verre toekomst: duurzaam, betrouwbaar en milieubewust. Wat duurzaam bouwen betekent? Onze projecten leveren gemiddeld 60 jaar betrouwbaar water.”
Patrick van der Wens, manager Engineering

Wat dit project zo bijzonder maakt

De komende jaren werken we hard aan het vernieuwen van ons waterproductiebedrijf in Eindhoven. Er wordt gebouwd aan een duurzame en toekomstbestendige drinkwaterproductie met behoud van de kenmerkende waterbollen, nadruk op duurzame keuzes en met oog voor inpassing in de stedelijke en lokaal groene omgeving. Energie- en waterbesparing vormen belangrijke uitgangspunten.

Want, wist je dat... ons waterproductiebedrijf in Eindhoven de grootste grondwaterzuivering van Nederland is? Maar liefst 152.500 huishoudens uit deze omgeving ontvangen hun water van deze locatie. Van groot belang dus dat we ook de komende decennia voldoende drinkwater kunnen leveren. 

test

Groen vlaggenschip

Wat het meeste opvalt aan de vernieuwing is het nieuwe zuiveringsgebouw. Dé blikvanger van het terrein. Feitelijk laat het ontwerp bovengronds zien wat zich ondergronds afspeelt. Zo komen de bodemlagen terug waarlangs het water omhoog komt.

Uiteraard dragen de grote wijzigingen in het productieproces eraan bij dat wij in Eindhoven veel duurzamer gaan werken. “Dit moet het groene vlaggenschip van ons bedrijf worden", zegt Patrick.

Zero Waste

Ook is circulariteit een belangrijk uitgangspunt bij onze nieuwbouw projecten. We hebben de ambitie een zero waste bedrijf te worden.  Dit houdt in dat we 100% van onze materialen en reststoffen opnieuw gebruiken, recyclen en upcyclen in het productieproces.

Daarom worden er in Eindhoven grote slibsilo’s gerealiseerd. Bedoeld om het ijzerslib, afkomstig uit het zuiveringsproces, te laten indikken. Dit schone restproduct kan vervolgens in de landbouw gebruikt worden. Ook wordt momenteel onderzocht of ijzerslib kan worden ingezet om voormalige landbouwgronden geschikt te maken voor natuurontwikkeling.

Ook hieraan bijdragen?

Ons Ingenieursbureau zorgt ervoor dat de waterproductiebedrijven gebouwd en gerenoveerd worden. Daarbinnen staat de afdeling projectmanagement aan de lat voor de beheersing van het projectmatig werken en wordt de techniek vormgegeven vanuit de afdelingen Gebouwen & Installaties en Elektrotechniek & Procesautomatisering, uiteraard in nauwe samenwerking met andere afdelingen en de eindgebruikers. Onze projecten zijn grootschalig, (technisch) complex en worden uitgevoerd met een multidisciplinair team van o.a. projectleiders, bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige engineers.

Lees meer over dit vakgebied