Op Pad: samen klaar voor de toekomst

Op pad

Brabant Water staat nooit stil. Maar om goed te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen in een veranderende wereld, moeten we méér doen dan vooruitgaan. Meebewegen en ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Onze route aanpassen en met elkaar nieuwe routes verkennen. Daarom zijn we binnen Brabant Water samen Op Pad.

Vier jaar, vier routes

Op Pad is een programma van vier jaar waarbij we samen werken aan deze beweging. Vitaal, betrokken, flexibel en vindingrijk zijn daarbij belangrijke kwaliteiten om samen in te zetten of te ontwikkelen.

Op Pad kent vier routes die we samen inslaan en verkennen en richting geven in álles wat we doen: Ons Water, Onze Omgeving, Ons en Onze Toekomst. Elke route kent zijn eigen uitdagingen, doelstellingen en successen.

paaltjes op pad

Vier changemanagers, onze ‘wandelgidsen’, ondersteunen en inspireren iedereen in onze organisatie om langs de vier routes stappen te zetten naar ons gezamenlijke doel: het beste drinkwaterbedrijf van Nederland te zijn én te blijven!

 Wil jij ook met ons mee Op Pad?